აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
უსკოს ოქმები - 2009 - 2011 წელი

უსკოს 2009 წლის ოქმები
 
ოქმი N5 29.12
ოქმი N4 10.11
ოქმი N3 24.09
ოქმი N2 24.07
ოქმი N1 12.01
უსკოს 2010 წლის ოქმები
 
ოქმი N3 29.12
ოქმი N2 02 09
ოქმი N1 02.03
უსკოს 2011 წლის ოქმები
 
ოქმი N3.30.12 
ოქმი N2 13.09
ოქმი N1 20.06
კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016