აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მდივნის განკარგულებები - 2020 წელი

განკარგულება N17 16.11 დანართი - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N16 27.10 - „დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ“ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საარჩევნო კომისიის მდივნის 2020 წლის 24 ოქტომბრის №12 განკარგულებაში ცლილების შეტანის შესახებ

განკარგულება N15 27.10 - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N14 26.10 - „აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისათვის მოქალაქეთა პოლიტიკური გაერთიანების ეკა ბესელია - პ.პ. „სამართლიანობისთვის“ წარმომადგენლის დანიშნვაზე უარის თქმის შესახებ

განკარგულება N13 26.10 - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N12 24.10 - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N11 24.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N10 21.10 დანართი - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N9 დანართი - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N8 13.10 დანართი  -  დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N7 07.10 - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

განკარგულება N6 07.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N5 07.10 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N4 30.09 - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ 

განკარგულება N3 28.09 -  მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N2 22.09 დანართი  - მასობრივი ინფორმაციის საშუალებათა წარმომადგენლების აკრედიტაციის შესახებ

განკარგულება N1 20.09 - დამკვირვებელთა რეგისტრაციის შესახებ

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016