აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
საარჩევნო ბლოკები

1. "პაატა ბურჭულაძე - სახელმწიფო ხალხისთვის“ (გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები:"ახალი მემარჯვენეები","მოძრაობა სახელმწიფო ხალხისთვის","სამოქალაქო პლატფორმა- ახალი საქართველო") (თავმჯდომარის განკარგულება N30 28.08)

2. "თოფაძე - მრეწველები,ჩვენი სამშობლო" (გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები:"თოფაძე - მრეწველები“", "ჩვენი სამშობლო")  (თავმჯდომარის განკარგულება N32 30.08)

3. "ჩვენები - სახალხო პარტია" (გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები:"სახალხო პარტია","ჩვენები") (თავმჯდომარის განკარგულება N34 30.08)

4. "ნინო ბურჯანაძე - დემოკრატიული მოძრაობა" (გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები:"გაერთიანებული დემოკრატიული მოძრაობა","დემოკრატიული მოძრაობა - ერთიანი საქართველო") (თავმჯდომარის განკარგულება N36 30.08)

 

რეგისტრაცია გაუუქმდათ:

1. "კვარაცხელია - სოცალისტური საქართველო" (გაერთიანებული პოლიტიკური პარტიები:"საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია","ნეიტრაული საქართველო") (თავმჯდომარის განკარგულება N41 03.09)

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016