აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მაჟორიტარულ ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები

68 ბათუმი

69 ბათუმი

70 ბათუმი

71 ქობულეთი

72 ხელვაჩაური

73 ხულო

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016