აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს არჩევნების (მაჟორიტარული, პროპორციული) შემაჯამებელი ოქმები

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების საბოლოო შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის პროპორციული საარჩევნო სისტემით ჩატარებული არჩევნების შედეგების შემაჯამებელი ოქმი

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 8 ოქტომბრის არჩევნების საოლქო საარჩევნო კომისიების (მაჟორიტარული, პროპორციული) შემაჯამებელი ოქმები (.zip ფაილი)

აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის უმაღლესი საბჭოს 2016 წლის 30 ოქტომბრის მაჟორიტარული სისტემით ჩატარებული არჩევნების მეორე ტურის საოლქო საარჩევნო კომისიების შემაჯამებელი ოქმები (.zip ფაილი)

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016