აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის შექმნილი უბნები

უბნების რაოდენობა ოლქების მიხედვით 2020 წლის უმაღლესი საბჭოს არჩევნებისთვის

N28 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების დაზუსტებული საზღვრები

N29 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების დაზუსტებული საზღვრები

N30 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების დაზუსტებული საზღვრები

N28 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების შემადგენლობა

N29 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების შემადგენლობა

N30 საარჩევნო ოლქში შემავალი უბნების შემადგენლობა

N28 საარჩევნო ოლქის უბნები და უბნის მისამართები (30 სექტემბრის მდგომარეობით)

N29 საარჩევნო ოლქის უბნები და უბნის მისამართები (30 სექტემბრის მდგომარეობით)

N30 საარჩევნო ოლქის უბნები და უბნის მისამართები (30 სექტემბრის მდგომარეობით)

2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებისთვის გამონაკლის შემთხვევაში შექმნილი საარჩევნო უბანი და მისი მისამართი (პენიტენციური დაწესებულება)

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით შექმნილი სპეციალური ჯგუფების შემადგენლობა

სტაციონარულ სამკურნალო დაწესებულებებსა და იზოლაციაში (კარანტინი, თვითიზოლაცია) მყოფი ამომრჩევლების 2020 წლის 31 ოქტომბრის არჩევნებში მონაწილეობის უზრუნველყოფისა და მათი საყოველთაო საარჩევნო უფლების რეალიზების მიზნით შექმნილი საარჩევნო უბნები და მათი მისამართები

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016