აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
საარჩევნო სუბიექტების რეგისტრაცია - 2008

 

რეგისტრაციაში გატარებული პარტიები და მათი წარმომადგენლები

 
1. / ,,ქართული დასი”- წარმომადგენელი თამარ კვაჭანტირაძე – (განკარგულება N56 19.10)

 

2. / ,,გიორგი თარგამაძექრისტიან დემოკრატები” - წარმომადგენელი ნუგზარ ფუტკარაძე – (განკარგულება N24 10.09) 
 
 3. პ/ ,,ჩვენ თვითონ” - წარმომადგენლები თემურ ცეცხლაძე და დავით გაბაიძე (განკარგულება N36.27.09)  
 

 4.  პ/ ,,ერთიანი ნაციონალური მოძრაობა” - წარმომადგენლები მურთაზ ზოდელავა – (განკარგულება N21 09.09) და იოსებ თათარაშვილი - (განკარგულება N31 23.09)

 

5.   / ,,მრეწველობა გადაარჩენს საქართველოს” - წარმომადგენელი ვიოლეტა აროშიძე – (განკარგულება N22 09.09) 

 

6. პ/გ ,,საქართველოს ერთიანი კომუნისტური პარტია" - წარმომადგენლები ზურაბ კონცელიძე და შოთა ძნელაძე - (განკარგულება N30.22.09)  

 
 
რეგისტრაციაში გატარებაზე უარი ეთქვა პოლიტიკურ გაერთიანებას ,,ჩვენი ქვეყანა", იმ მიზეზით რომ პარტიამ განაცხადი კანონით გათვალისწინებული ვადების დარღვევით შემოიტანა. (განკარგულება N27. 14.09).
 
 
საკუთარი განცხადების საფუძველზე რეგისტრაცია გაუუქმდა პოლიტიკურ გაერთიანებას ,,ეროვნულ დემოკრატიული პარტია". (განკარგულება N37.29.09).
 
31 ოქტომბერს ასევე საკუთარი განცხადების საფუძველზე გაუქმდა  ,,საქართველოს კონსერვატიული პარტიისა"(უსკოს თავ-რის განკ. 70)  და პოლიტიკური გაერთიანება ,,ქართული პოლიტიკის"  პარტიული სია და საარჩევნო რეგისტრაცია.   (უსკოს თავ-რის განკ. 71) 
         
ამდენად 3 ნოემბრის არჩევნებში მონაწილეობას მხოლოდ 6 პოლიტიკური სუბიექტი მიიღებს

 

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
საარჩევნო ჟურნალი
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016