აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის
უმაღლესი საარჩევნო კომისია
 Untitled Document

Untitled Document
მაჟორიტარი კანდიდატები - 2012

მაჟორიტარულ საარჩევნო ოლქებში წარდგენილი კანდიდატები:

N79 ბათუმი

N80 ქედა

N81 ქობულეთი

N82 შუახევი

N83 ხელვაჩაური

N84 ხულო

კანონი უმაღლესი საბჭოს არჩევნების შესახებ
საჩივრების რეესტრი
საჯარო ინფორმაცია
სტრატეგია 2019-2020
ვიდეო გალერეა


უმაღლესი საარჩევნო კომისია - 2016